Als je op een laboratorium werkzaam bent moet je op de hoogte zijn van diverse aangelegenheden die te maken hebben met de veiligheid van jezelf en die van anderen.

Je moet kennis hebben van veel instrumenten  die aanwezig zijn en je moet op de hoogte zijn van de belangrijkste veiligheids-maatregelen op een laboratorium.

Tevens worden op chemicaliën logo’s aangebracht om snel te zien met wat voor gevaren je in aanraking kunt komen.

Dit vind je allemaal kort samengevat in:

Laboratorium en veiligheid    (BLOK 1)

In het Chemisch Handboek vind je voor alle stoffen tevens de zogenaamde R-zinnen (risico’s) en S-zinnen (voorzorg).

Hieronder kun je even oefenen of je de logo’s kent door met de muis erover te bewegen.

Binnen enkele jaren worden bovenstaande logo’s vervangen, (zie hieronder) en zullen R- en S-zinnen worden vervangen door H- en P-zinnen. (Hazard en Precaution)