zouten

Hier zijn kristalroosters opgebouwd uit positieve en negatieve ionen die elkaar met elektrische krachten bijeenhouden. De ladingen die de ionen hier hebben worden aangeduid met elektro-valentie.

moleculaire stoffen

In de moleculen is sprake van atoombindingen tussen de atomen.Het aantal bindingen dat een atoom kan aangaan heet de covalentie.

verbindingen

Een stof is een verbinding als de moleculen zijn opgebouwd uit verschillende atoomsoorten.

Wanneer een verbinding is opgebouw uit verschillende nietmetaal-atomen dan is de verbinding een moleculaire stof. Een dergelijke stof bestaat uit losse moleculen.

Als een verbinding is opgebouwd uit metaal-atomen en nietmetaal-atomen, noemt men de verbinding een zout. Zouten zijn ionogene stoffen. Zouten bevatten geen aparte losse moleculen.

Er is een groot verschil in eigenschappen tussen moleculaire stoffen enerzijds en de zouten anderzijds.