Uitleg atoomkern

Ontdekking van de kernsplijting

Toepassing kernsplijting

De kern van een atoom bepaalt welke atoomsoort het is.We gaan kijken naar atomen, atoomsoorten en de opbouw van de atoomkern.


Rond 1935 was de samenstelling van de atoomkern grotendeels bekend. Protonen en neutronen in de kern en de elektronen daaromheen.

Alle atomen in het universum bestonden dus uit slechts 3 bouwstenen.


In de film hiernaast zie je dat men in die tijd naast de zwaartekracht en elektrische kracht de kernkracht ontdekte, die miljarden malen sterker bleek te zijn. Het was ook de verklaring waarom protonen elkaar niet afstoten.

Toen ging men proberen stukjes van atoomkernen af te schieten door neutronen als kogel te gebruiken. Het bleef niet bij stukjes. De eerste kernsplijting was een feit.


Als een U-atoomkern werd beschoten met een neutron was er na afloop een Ba-kern aanwezig.

Daarbij kwamen grote hoeveelheden energie vrij omdat kernkrachten werden verbroken.

De mens had de grootste kracht in het heelal overwonnen.

Omdat de oorlog begon werd deze kennis gebruikt om er wapens mee te maken.


Je leert ook dat het ijzeratoom van alle elementen de meest stabiele kern blijkt te hebben:      26 protonen en 30 neutronen.

Een perfect evenwicht tussen kernkrachten en afstotende krachten.


Pas op het laatst werden de hoeveelheiden waterstof en helium in het universum verklaard.


Waterstof en helium

BEGIN. DE LEERSTOF (1). DE LEERSTOF (2). DE LEERSTOF (3). DE LEERSTOF (5).

Kernkrachten en kernsplijting