wp1937c974.png
wp5bc7d8ae.png

thermolyse.

Dit is een ontleding door middel van verwarmen van de stof.

 

elektrolyse.

Ontleden door middel van elektrische stroom.

 

fotolyse.

Ontleden  door middel van straling (licht)

ontledingsreacties

wp1937c974.png
wp5bc7d8ae.png

Als in een molecuul van een verbinding de bindingen tussen de atomen wordt verbroken spreekt men van een ontleding. Voor deze processen is energie nodig. Alle ontledingsreacties  zijn dan ook endotherme reacties.

NB. Een verbranding is geen ontleding. Een verbranding is een exotherme reactie.

 

Er zijn verschillende vormen van energie. De belangrijkste zijn in dit verband:

 

- warmte

- elektrische stroom

-  straling (als de straling zichtbaar is noemen we het licht)