wp1937c974.png
wp5bc7d8ae.png

synthese reacties

Als je ijzer (Fe) en zwavel (S) goed met elkaar mengt, heb je een vaste stofmengsel waarin zowel de eigenschappen van ijzer als van zwavel zijn terug te vinden. Dit is te zien aan de magneetwerking. Als je het mengsel even verhit treedt een reactie op tussen Fe en S. Er ontstaat slechts 1 nieuwe stof (ijzersulfide). D eigenschappen van ijzer en zwavel zijn verdwenen als de 2 stoffen in de juiste verhouding waren gemengd.

 

Klik hier voor de synthese van keukenzout uit NaCl en Chloorgas.

Uit 2 stoffen ontstaat hier 1 nieuwe stof.

 

ijzer(s)  +  zwavel (s) ijzersulfide (s)

Reactie tussen Fe en S