wp1937c974.png
wp5bc7d8ae.png

endotherme reacties

Als aan de beginstoffen voortdurend energie moet worden toegevoegd om de reactie op gang te houden ontstaan eindproducten met een hogere energieinhoud dan de beginstoffen.

 

Een dergelijke reactie noemt men endotherm.