Hoofdstuk 1.


De leerstof van Hoofdstuk 1 is voor het grootste deel reeds behandeld in de derde klas. De onderwerpen uit dit hoofdstuk worden in de les in versneld tempo herhaald.

In het begin van het schooljaar krijg je  een toets over de scheidingsmethoden.

   

LEERSTOF