Hoofdstuk 1 is eigenlijk een herhaling van de leerstof van het 3e jaar. Hiernaast staan verschillende onderwerpen  nog eens apart genoemd.  

fase-overgangen

indeling materie

scheidingsmethoden

Werken op een laboratorium

synthese en ontleding

verbindingen

oefenopgaven

De lessen