wp1937c974.png

MENGSELS

Een mengsel bestaat uit minstens 2 verschillende stoffen. De stoffen die in een mengsel voorkomen worden componenten van dat mengsel genoemd. In een mengsel komen dus altijd verschillende molecuul-soorten voor omdat elke stofsoort zijn eigen molecuulsoort heeft. Alle fasen-combinaties komen voor. Je kunt dus te maken krijgen met vloeistof-vloeistof/mengsels, gas/gas-mengsels, vloeistof/vaste stof-mengsels etc etc, tot zelfs vaste-stof/vaste stof-mengsels.

Je kunt mengsels indelen naar verdelingsgraad:

    

          -      mengsels die HETEROGEEN zijn

         -      mengsels die HOMOGEEN zijn

Je kunt mengsels indelen naar samenstelling:

    

          -      oplossing

         -      suspensie

         -      emulsie

         -      vaste stof-mengsel

         -      rook

         -      nevel

         -      schuim

De samenstelling van een mengsel bepaalt tevens de SCHEIDINGSMETHODE die toegepast moet worden om de componenten uit het mengsel af te zonderen.