wp1937c974.png

SCHEIDINGSMETHODEN

filtreren  en  zeven

destilleren  

extraheren   

centrifugeren  en  bezinken

adsorberen  

chromatografie

De scheidingsmethoden die hier besproken worden zijn allemaal natuurkundige processen. De moleculen zelf veranderen niet. Ze komen uitsluitend op een andere plaats of in een andere fase terecht.

 

Bij scheidingsmethoden worden moleculen slechts op soort gesorteerd.

 

De scheidingsmethode die toegepast moet worden om een mengsel te scheiden hangt af van de mengselsamenstelling.

 

De volgende scheidingsmethoden moet je goed kunnen uitleggen:

 

Samenvatting scheidingsmethoden (uitgebreid)

Samenvatting scheidingsmethoden (kort)