wp1937c974.png

ZUIVERE STOF

Een zuivere stof bestaat uit slechts één molecuul-soort . Zuivere stoffen komen in alle fasen voor. Bijvoorbeeld zuurstof(g), zwavel(s) en water(l) zijn allemaal zuivere stoffen. De moleculen van een zuivere stof kunnen bestaan uit slechts één atoomsoort: men spreekt dan van een enkelvoudige stof ofwel een element.

De moleculen van een zuivere stof kunnen ook bestaan uit meerdere atoomsoorten: Men noemt het dan een samengestelde stof ofwel een verbinding.

 

 

De moleculen van een verbinding zijn nog af te breken via chemische processen (ontledingsreacties) tot eenvoudiger (enkelvoudige) stoffen.

Moleculen van een element zijn met behulp van chemische reacties NIET meer af te breken tot eenvoudiger stoffen.

Met behulp van ONTLEDINGSREACTIES kun je verbindingen ontleden in de elementen waaruit ze zijn samengesteld. Het hangt van de soort verbinding af welke ontledingsmethode geschikt is.