reacties

ontledings-

reacties

synthese-

reacties

omzettingen

reacties

endotherme

reacties

exotherme

reacties

Als je kijkt naar  het aantal stoffen dat met elkaar reageert en het aantal nieuwe stoffen dat ontstaat, krijg je bovenstaand schema.

 

Ontleding: Uit 1 stof ontstaan 2 of meer nieuwe stoffen.

Synthese:   Uit 2 of meer beginstoffen ontstaat slechts 1 nieuwe stof.

Omzetting: Uit 2 of meer beginstoffen ontstaan ook 2 of meer nieuwe stoffen.

 

Een speciaal geval is de verbranding.

Je kunt reacties echter ook indelen als je kijkt naar de energie die voor een reactie nodig is of die bij een reactie vrijkomt.  Je krijgt dan onderstaand schema

 

Exotherme reactie:  Bij deze reacties komt netto energie vrij.

 

Endotherme reactie: Bij dit type reactie is netto energie nodig.