Hoofdstuk 4.

§ 4.1

Het noteren van getallen in de wetenschappelijke notatie wordt even herhaald. Tevens leer je hoe met meetwaarden rekent en hoe nauwkeurig je de uitkomst mag weergeven. Je leert wat significantie betekent.  

§ 4.2 en 4.3

Deze paragrafen behandelen de begrippen molecuulmassa, atoommassa, ionmassa, molaire massa en van gassen het molair volume. Met deze begrippen ga je ook rekenen met concentratie en molariteit.

§ 4.4

Hier ga je rekenwerk verrichten aan complete chemische reacties.4.1. 4.2 en 4.3. 4.4.