In hoeveel cijfers mag je een uitkomst weergeven die voortvloeit uit het berekenen via meetwaarden?

In elke meetwaarde zitten onnauwkeurigheden, afhankelijk van het gebruikte instrument en de nauwkeurigheid van degene die het instrument afleest.


De meetwaarde met de grootste onnauwkeurigheid bepaalt uiteindelijk de nauwkeurigheid van de uitkomst.


In deze les komt aan de orde:

- rekenregels bij vermenigvuldigen en delen van getallen.

- rekenregels bij optellen en aftrekken van getallen.

- het gebruik van wetenschappelijke notatie.

- het omrekenen van eenheden.

BEGIN. 4.2 en 4.3. 4.4.
§ 4.1