BEGIN. 4.1. 4.2 en 4.3.
Deze paragraaf leer je rekenen met hoeveelheden van stoffen in chemische processen.
§ 4.4