BEGIN. 4.1. 4.4.
Deze paragrafen behandelen de begrippen molecuulmassa, atoommassa, ionmassa, molaire massa, concentratie en van gassen het molair volume.
Met deze begrippen ga je ook rekenen met concentratie en molariteit.
n = aantal mol
N = aantal deeltjes
NA  = getal van Avogadro [/mol]
m = massa van de stof [g]
M = molaire massa [g/mol]
V = volume bv [L]
Vm  = molaire volume [L/mol] alleen voor gassen
ρ = dichtheid  bv [g/L]
c = concentratie bv [mol/L  of g/L]
De eenheid mol/L wordt vaak geschreven als
§ 4.2 en 4.3