Hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 2 gaat over de aarde en wat zij ons aan materiaal biedt. Je leert eerst hoe de mens de diverse materialen heeft ontdekt. Materialen kun je indelen in soorten. De metalen zijn in dit verhaal heel belangrijk. Pas sinds kort weet men dat alle stoffen zijn opgebouwd uit moleculen en deze moleculen weer uit atomen.

De atomen zelf hebben ook weer een innerlijke structuur. Dat er slechts 92 verschillende atoomsoorten op aarde in de natuur voorkomen wist men pas veel later. De samenhang tussen deze 92 atoomsoorten is lange tijd een raadsel geweest en pas in 1869 grotendeels opgelost. Inmiddels weet de mens ook hoe atomen zich binden tot moleculen.

Er blijken diverse bindingsmogelijkheden te bestaan en daardoor ook verschillende  materiaalsoorten met heel verschillende eigenschappen.

Dit alles kom je tegen in dit hoofdstuk.

DE LEERSTOF (1). DE LEERSTOF (2). DE LEERSTOF (3). DE LEERSTOF (4). DE LEERSTOF (5).