Geschiedenis van het Periodiek Systeem

Mendelejev en het Periodiek Systeem

Bij het zoeken naar een orde van elementen

Was men vroeger van mening dat het een oneindig aantal kon zijn, want men ging uit van atoommassa’s. Atoommass’s waren immers geen hele getallen maar gebroken getallen.

Moseley kwam erachter dat het niet de atoommassa is die het aantal atoomsoorten bepaalt maar het atoomnummer.

Men was nu op zoek naar een universele ordening. Dobereiner was op de goede weg. Hij formeerde groepen van elementen op hun eigenschappen.Uiteindelijk was het de rus Dimitri Mendelejev die het probleem van de elementenordening heeft opgelost. Hij leverde deze prestatie in een tijd dat het bestaan van atomen nog niet was bewezen. Ook was slechts ongeveer de helft van het totaal aantal elementen ontdekt. Zijn PERIODIEK SYSTEEM zat zo geniaal in elkaar dat er open plaatsen overbleven voor die elementen die nog ontdekt moesten worden in de toekomst.

BEGIN. DE LEERSTOF (1). DE LEERSTOF (2). DE LEERSTOF (3). DE LEERSTOF (4).

De universele ordening (het Periodiek Systeem)