Opbouw aarde en functie aardkern (FILM)  6min

Ontstaan van zon aarde en maan (FILM) 27 min

In dit hoofdstuk zie je hoe de aarde is ontstaan. Ook leer je hoe de aarde op dit moment is opgebouwd en welke stoffen de mens uit de aarde kan halen. Je leert hoe atomen zijn opgebouw en je maakt kennis met “kernreacties”.

Het Periodiek Systeem van de elementen komt aan de orde en je maakt kennis met de NIET-metalen.

Les over atoomkern en isotopie

Les over elektronenbanen

Les over kernreacties

Les over het Periodiek systeem

Les over HALOGENEN EN EDELGASSEN

Les over FOSFOR EN ZWAVEL

Les over C, O, N en H

Les over samenstelling aarde

Oefenen met Rutherford

Bouw zelf een atoom

Oefenen met isotopen en massa’s

BEGIN. DE LEERSTOF (2). DE LEERSTOF (3). DE LEERSTOF (4). DE LEERSTOF (5).

Les over destillatie aardolie

Les over covalentie en de eerste 4 alkanen

Les over covalentie

Les over de atoombinding

Les over zouten (1)

Les over zouten (2)

Oefenen met zouten

Les over ruimtelijke bouw van moleculaire stoffen

Les over metaalopbouw en andere roosters

Les over metalen (deel 1)

Les over metalen (deel 2)