Rutherford’s aankondiging

Ontdekking radio-activiteit

Ontdekking atoomstructuur

Moseley

De wereld stond op zijn kop toen Rutherford zijn ontdekking deed.

Hiernaast zie je de originele aankondiging van zijn ontdekking door Rutherford zelf.


Doordat Marie Curie een radioactief element ontdekte, werd dit gebruikt om atomen te onderzoeken.De wereld reageerde zeer enthousiast op de ontdekking van dit nieuwe element.


Hoewel men nog niet precies wist wat de ontdekte radio-activiteit inhield, werd het door de wetenschap meteen gebruikt om atoomsoorten te bestuderen.

Hiernaast zie je hoe Rutherford de opbouw van het atoom ontdekte met behulp van het door Curie ontdekte Radium. In de film zie je de originele apparatuur die door hem toentertijd werd gebruikt. Maar eerst zie je dat Einstein het bestaan van atomen eindelijk heeft bewezen.En met de kennis van de atoomstructuur ging men verder om er achter te komen hoeveel atoomsoorten er eigenlijk waren en hoe die gerangschikt moesten worden. Een engelse fysicus “Moseley” heeft hierin baanbrekend werk verricht.

BEGIN. DE LEERSTOF (1). DE LEERSTOF (2). DE LEERSTOF (4). DE LEERSTOF (5).

Opheldering atoomstructuur