Hoofdstuk 3.

§ 3.1 bespreekt als eerste het werken met concentraties van gasmengsels. Je moet dan wel kunnen omgaan met wetenschappelijke notatie van getallen en gebruikelijke voorvoegsels.

§ 3.2 en 3.3 behandelen koolwaterstoffen (alkenen en alkynen). Ook ringvormige moleculen en aromaten worden besproken.

§ 3.4 en 3.5 gaat over verschillende stoffen op onze aarde, met name in de dampkring. De invloed die wij mensen hierop uitoefenen komt aan de orde.


DE LEERSTOF (3.1). DE LEERSTOF (3.2). DE LEERSTOF (3.3). DE LEERSTOF (3.4). DE LEERSTOF (3.5).