BEGIN. DE LEERSTOF (3.1). DE LEERSTOF (3.3). DE LEERSTOF (3.4). DE LEERSTOF (3.5).

In deze paragraaf komen de alkanen aan de orde.

Les over alkanen en de naamgeving

Conformaties van ethaan

Conformaties van butaan

Ontdekking van de ISOMERIE

Isomeren van hexaan in structuurformules

Isomeren van hexaan als molecuulmodellen

Isomeren van monochloorbutaan

Wat gebeurt bij het kraakproces

De enkelvoudige C-C binding in alkanen is vrij draaibaar. Het molecuul zal dan altijd proberen een zo gunstig mogelijke vorm (conformatie) aan te nemen.

Moleculen kunnen dezelfde molecuulformule hebben maar ruimtelijk anders zijn opgebouwd. Dit heet ISOMERIE. Dat leidde vroeger weleens tot verwarring.

Zo zijn er bijuvoorbeeld 5 isomeren van de stof met formule C6H14 (hexaan).


Als er behalve alkyl-groepen ook nog andere atomen of atoom-groepen in het molecuul zitten wordt het nog ingewikkelder.

Daarnaast is er ook nog de mogelijk om alkanen te breken in kleinere moleculen.
Dit heet KRAKEN.

De alkanen maken deel uit van het vakgebied

KOOLSTOFCHEMIE.