BEGIN. DE LEERSTOF (3.1). DE LEERSTOF (3.2). DE LEERSTOF (3.4). DE LEERSTOF (3.5).

In deze paragraaf komen de alkenen en alkynen aan de orde.


Daarna worden de ringvormige moleculen besproken en kom je iets te weten over aromatische stoffen.


Meer informatie vind je hier.

Les over alkenen, alkynen  en de naamgeving

De enkelvoudige C-C binding in alkanen is vrij draaibaar. Het molecuul zal dan altijd proberen een zo gunstig mogelijke vorm (conformatie) aan te nemen. De meervoudige bindingen in de alkenen en alkynen zijn echter star en NIET draaibaar.
Dit heeft een bepaalde isomerie-vorm tot gevolg: De CIS/TRANS-isomerie.

CIS of TRANS

Les over verschil in reacties van

alkanen, alkenen en alkynen

Les over ringvormige moleculen

Les over aromaten en lezen van structuren

Verzadigde koolwaterstoffen vertonen andere reacties dan de onverzadigde verbindingen. Zo vertonen alkanen SUBSTITUTIE-reacties en de onverzadigde koolwaterstoffen vertonen ADDITIE-reacties.

HEXAAN reageert in het donker NIET met broom, HEXEEN daarentegen wel

Ringvormige structuren met 3 of 4 C-atomen ondervinden veel zogeheten “RINGSPANNING” .
De les gaat verder over de naamgeving van ringvormige moleculen met veel voorbeelden.

VOORBEELD NAAMGEVING 2

VOORBEELD NAAMGEVING 1

RINGSPANNING

VOORBEELD NAAMGEVING 3