Dit deel is een korte bespreking van het gebruik van voorvoegsels en het toepassen van de wetenschappelijke notatie van getallen.

Het rekenen met concentraties wordt in deze paragraaf alleen nog toegepast op gassen en gasmengsels.

Les over concentratie-aanduidingen

BEGIN. DE LEERSTOF (3.2). DE LEERSTOF (3.3). DE LEERSTOF (3.4). DE LEERSTOF (3.5).

Bepalen van de afmeting van een olie-molecuul (film)

Bepalen van de afmeting van een olie-molecuul                (praktijkvoorschrift)

Wegen en dichtheid  (praktijkvoorschrift)