BEGIN. DE LEERSTOF (3.1). DE LEERSTOF (3.2). DE LEERSTOF (3.3). DE LEERSTOF (3.5).

In deze paragraaf leer je hoe de aard-atmosfeer is opgebouwd en wat de functie is van de verschillende lagen van onze atmosfeer. In het kort komt aan de orde:

Koolstofkringloop

Stikstofkringloop

Ozonlaag


Ook komt de invloed van de mens op de atmosfeer aan de orde.

Les over atmosfeer(samenstelling) en hoe wij daar mee om gaan